Gepost op

30 sep 2018 – Jumping Bunschoten

Springen – 30/09/18
Stal/Manege : Stal Groenendaal
organisatie : SRJV Groenendaal

springen Paarden

Kl BB 1e en 2e ronde

09:05 – 09:30
09:30 – 09:55
09:55 – 10:05
10:05 – 10:20
10:20 – 10:30

Kl B 1e en 2e ronde

11:00 – 11:15
11:15 – 11:35
11:35 – 12:00
12:00 – 12:15
12:15 – 12:30

Kl L 1e en 2e ronde

13:05 – 13:20
13:20 – 13:40
13:40 – 14:00
14:00 – 14:35

Kl M 1e en 2e ronde

15:00 – 15:15
15:15 – 15:35
15:35 – 15:50
15:50 – 16:05

Kl Z 1e en 2e ronde

16:30 – 16:45
16:45 – 17:05

Kl ZZ 1e en 2e ronde

17:10 – 17:35